[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مقبره ی گودی خاتون


مقبره ی گودی خاتون


مقبره ی گودی خاتون، کاراباگلار، آذربایجان.
 
 

طرح دیوار

 
Wall pattern from the Gudi Khatun Mausoleum
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Gudi Khatun Mausoleum, detail of wall pattern
 
لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه
 
این طرح بر روی سکه های دوره ی ایلخانی قرن 8 هجری قمری نیز ضرب شده است.
 
 
 

منابع

ArchNet - Gudi Khatun Mausoleum
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مقبره ی گودی خاتون