[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مناره کیزلار حسن کیف


مناره کیزلار حسن کیف


مناره کیزلار کامي حسن کیف، حسن کیف، ترکیه.
 
Hasankeyf Kizlar Camii minaret
 

طرح های موجود بر روی مناره

 
Wall pattern from the Hasankeyf Kizlar Camii minaret
 
لا اله الا الله محمد رسول الله
 
 
Hasankeyf Kizlar Camii minaret, detail of wall pattern
 
محمد
(چهار مرتبه تکرار شده)
 
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مناره کیزلار حسن کیف