[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مدرسه امامي


مدرسه امامي


مدرسه امامي - اصفهان - ایران.
 
 

طرح دیوار 1

 
Wall pattern from the Imami Madrasa
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
و لا اله الا الله
 
 

طرح دیوار 2

 
Wall pattern from the Imami Madrasa
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 

طرح دیوار 3

 
Wall pattern from the Imami Madrasa
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
و الله اكبر
 
 

طرح موجود بر سقف ایوان

 
Element from the Imami Madrasa
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 

منابع

ArchNet - Imami Madrasa, Isfahan, Iran
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مدرسه امامي