[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] حرم مطهر امام رضا علیه السلام


حرم مطهر امام رضا علیه السلام


طرح موجود بر دیوارهای صحن کوثر حرم مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد، ایران.
 
 

طرح دیوار

 
Wall pattern from the Imam Reza Shrine
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Imam Reza Shrine wall pattern
 
فاطمة
 
 

منابع

ArchNet - Imam Reza Shrine - Mashad
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] حرم مطهر امام رضا علیه السلام