[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مقبره شیخ عبد الصمد اصفهانی


مقبره شیخ عبد الصمد اصفهانی


مقبره شیخ عبد الصّمد اصفهانی، نطنز - ایران.
 
Shaykh Abd al-Samad Shrine Complex
 
 
 
 
 
 
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Shaykh Abd al-Samad Shrine Complex
 
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله
 
 
Shaykh Abd al-Samad Shrine Complex
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 
Shaykh Abd al-Samad Shrine Complex
 
لا اله الا الله وحده
 

منابع

ArchNet - Shaykh 'Abd al-Samad Shrine Complex, Natanz
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مقبره شیخ عبد الصمد اصفهانی