[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مجموعه ی دارالتلاوة


مجموعه ی دارالتلاوة


مقبره ای در مجموعه ی دارالتلاوة در گوک گنبد، شهرسبز، ازبکستان.
 
 

طرح دیوار 1

 
این طرح یک نوع تغییر یافته از طرحی است که در ساختمان مقبره ی احمد یساوی یافت می شود.
 
Wall pattern from the Dar al-Tilavah Complex Gok Gunbad
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 

طرح دیوار 2

 
این طرح در ساختمان آرامگاه احمد یساوی نیز یافت می شود.
 
Wall pattern from the Dar al-Tilavah Complex Gok Gunbad
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 

منابع

ArchNet - Dar al-Tilavah Complex Gok Gunbad
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مجموعه ی دارالتلاوة