[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] شاه زنده


قبرستان شاه زنده


طرح هایی از دیواره های قبرستان شاه زنده، سمرقند، ازبکستان.
 
 

طرح دیوار 1

 
Wall pattern at Shah-i Zindah
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Detail of Wall pattern at Shah-i Zindah
 
يا سميع
 
 
Detail of Wall pattern at Shah-i Zindah
 
يا بصير
 
 
Detail of Wall pattern at Shah-i Zindah
 
الله
(دو بار تکرار شده)
 
 

طرح دیوار 2

 
Wall pattern at Shah-i Zindah
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 

طرح دیوار 3

 
Wall pattern at Shah-i Zindah
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
يا رحمن
 
 

جزئیات طرح دیوار

 
Wall pattern at Shah-i Zindah
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
 
Detail of Wall pattern at Shah-i Zindah
 
الله ربي
 
 
Detail of Wall pattern at Shah-i Zindah
 
نبي محمد
 
 

جزئیات طرح دیوار

 
این طرح مربعی بر بالای ورودی آرامگاه یک فرد گمنام مربوط به سال 740 هجری شمسی قرار دارد.
 
Wall pattern at Shah-i Zindah
 
سوره ی 112 از قرآن، اخلاص.
 
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللَه
الصَمد لمْ يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
 
 

منابع

ArchNet - Shah-i Zindah
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] شاه زنده