[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مدرسه ی شر دور


مدرسه ی شر دور، سمرقند


مدرسه ی شر دور در قرن یازدهم هجری قمری ساخته شده است.
 
 
 

متن موجود بر قاب ایوان

قاب دور ایوان که مزین به خط کوفی مربعی می باشد، نشان دهنده ی تسبیحات اربعه می باشد که تکرار شده است. قسمت اول تسبیحات به رنگ آبی تیره (در اینجا مشکی) و بر روی کاشی های لعاب دار است، و قسمت دوم آن بر روی کاشی های فیروزه ای می باشد.
 
Sher Dor Madrasa
 
سبحان لله و الحمد لله و لآ اله الا الله و الله اكبر
 
 
Sher Dor madrasa
 
ولا حول ولا قوة  لا بالله العلى العظيم
 
 
 

طرح دیوار 1

 
Sher Dor madrasa
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح، که همان شهادتین می باشند.
 
Sher Dor madrasa
 
لا اله الا الله
 
Sher Dor madrasa
 
محمد رسول الله
 
 
 

طرح دیوار 2

 
Sher Dor madrasa
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح، که تسبیحات اربعه می باشند.
 
Sher Dor madrasa
 
سبحان الله و الحمد لله
 
Sher Dor madrasa
 
الله
 
Sher Dor madrasa
 
اكبر
 
 
 
 

طرح دیوار 3

 
Sher Dor madrasa
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
Sher Dor madrasa
 
يا رحمن
 
Sher Dor madrasa
 
يا رحيم
 
 
 

طرح دیوار 4

 
Sher Dor madrasa
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
Sher Dor madrasa
 
الله
 
Sher Dor madrasa
 
اكبر
 
 
 

طرح روی مناره

 
Sher Dor madrasa
 
جزئیات تحت بررسی است.
 
 
 

نقش دیوار ایوان 1

 
Sher Dor madrasa
 
کلمات تشکیل دهنده ی طرح.
 
Sher Dor madrasa
 
يا ربي
 
 

[صفحه ی اصلی] [کوفی مربعی در معماری] مدرسه ی شر دور