[صفحه ی اصلی] کاغذ دیواری با نقوش کوفی مربعی


تصاویر کاغذ دیواری های کوفی مربعی


 
شما به راحتی می توانید از این کاغذ دیواری ها استفاده نمایید.
 
برای استفاده از این تصاویر به عنوان عکس پس زمینه ی کامپیوتر، بر روی تصویر مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه ی زیر را انتخاب کنید.
 
اگر از این تصاویر در یک صفحه ی اینترنتی استفاده می کنید لطفا لینک این صفحه را هم قرار دهید.
 

احمد یساوی

الگوهایی از آرامگاه احمد یساوی در قزاقستان.
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 

مدرسه ی شر دور

طرح هایی مربوط به مدرسه ی شر دور، سمرقند.
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 

مسجد بی بی خانم

طرح هایی از مسجد بی بی خانم در سمرقند.
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 

مجموعه ی دارالسیاده

الگوهایی موجود در مجموعه ی دارالسیاده، شهر سبز، ازبکستان
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 

آرامگاه خواجه عبدالله انصاری

نقوشی از مجموعه ی آرامگاه خواجه عبدالله انصاری، هرات، افغانستان.
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 

مسجد جامع یزد

طرحی از مسجد جامع یزد.
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
 

قصر آق سرای در شهر سبز

طرح هایی از قصر آق سرای در شهر سبز.
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 

کتیبه ی موجود در موزه ی ویکتوریا و آلبرت

طرحی از یک کتیبه ی مربوط به معماری، موجود در موزه ی ویکتوریا و آلبرت لندن.
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 

مقبره ی تغلق تیمور

مقبره ی تغلق تیمور.
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 

آرامگاه پیربکران، لنجان

آرامگاه پیربکران، لنجان.
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 

مسجد جمعه، اصفهان

مسجد جمعه، اصفهان.
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 

مقبره ی گودی خاتون، کاراباگلار، آذربایجان

مقبره ی گودی خاتون، کاراباگلار، آذربایجان.
 
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
Click to see example  
کوچک
متوسط
بزرگ
 

[صفحه ی اصلی] کاغذ دیواری با نقوش کوفی مربعی